Farliga hundar!

Om du är ägare av en hund som tillhör kategorin "farlig ras", och du har ett litet barn: Ta detta som en varning!


Lämna inte din hund med barnet utan uppsikt under några omständigheter.

Endast ett ögonblick var nog i det här fallet. Se bifogat foto!