Lär hunden skilja på beröm och varsågod

Alla hundnördar har nog under åren satt hunden framför sig och dragit i kopplet för att öka hundens kunskap om att sitta kvar under störning.

Ytterligare en variant som ökar hundens kunskap om att sitta stilla när saker händer är att;  sätta hunden, slänga ut en godbit (eller lägga i en matskål), glatt och aktivt klappa och berömma hunden för att, när hunden sitter kvar, belöna med ett "varsågod" eller "ut". I nästa steg brukar jag placera min ena hand på hundens manke och skjuta hunden framåt mot godbiten, samtidigt som jag berömmer. Hoppar hunden upp korrigerar jag snabbt och lite retsamt "gick du på den enkla....".

Kriteriet för "varsågod" eller "ut" är att hunden aktivt lutar sig tillbaka. Var noga med att belöna hunden omedelbart de första gångerna så att han/hon förstår att det är just det beteendet som är det önskvärda. Jag använde metoden dels igår när jag hade sex hundar från Agrosofens kennel på kurs i retrieverlydnad och idag på hundmöteskursen. Det är både en kul, enkel och tydlig stadgeövning där hunden lär sig att skilja på beröm och frisignal.

Det som skiljer retrieverträningen från vardagslydnaden är att vi gärna vill att "vardagshundarna" ska ta ögonkontakt medan vi i retrieverlydnaden vill att hundarna behåller blicken framåt. Kriteriet för "varsågod" respektive "ut" blir därför lite annorlunda beroende på vad hunden ska användas till. Vardag = ögonkontakt och dirigering = blicken framåt.