Inkallning över mörka vatten

Anne och jag träffades på Solna BK idag för träning av hundarna i simteknik, inkallning och fotgående med störning.

Solna stad har under våren haft vänligheten att anlägga en damm i nära anslutning till klubben. Syftet är så vitt jag förstått att gynna klimatet för fiskar och fåglar.

Fåglarna lyser än så länge med sin frånvaro, det gör dock inte ornitologerna som kan skådas allehanda tider på dygnet lätt framåtböjda under tyngden av diverse kikare och stativ.

Just idag hann Anne och jag före till dammen där jag ännu så länge inte sett några andra fåglar än ett retligt gässpar. Anne och jag tog varandras hundar, varsin matskål med baconost och vandrade runt dammen så att vi stod mittemot varandra.

En hund i taget kallades in. Jag ska inte påstå att Zakk kastade sig ut med ett magplask när jag blåste in honom men han gick ut i leran och simmade snyggt och prydligt över till mig på andra sidan.

Jag gjorde nästan vågen för honom. Från Igelbäckens tre meter till dammens trettio meter - det kallar jag prestation! Sedan tränade vi fotgående med störning. Anne som gillar underdogperpektivet i tillvaron berättade att Susa absolut inte kunde gå "fot".

Jag tog en skål och förökte att med glada tillrop få henne att springa till mig istället för att gå fot. En gång!!!!lyckades jag med att Susa försökte sticka från Annes vänstra sida.

Jyckarna var så duktiga. De förstod blixtsnabbt att de enbart fick springa till skålen när de gick i rätt position vid vänster sida. Den sista störningen innebar att vi gick framför varandra med skålen i handen och störde den hund som gick fot. När de gick bra trots störning skickade vi dem "ut" till skålen/störningen.

Vi avslutade träningspasset med en fika på klubben och två trötta syskon.