Tänkvärt från Björn Forkman

Jag lovade att ge er lite referenser till en del av vad Björn Forkman föreläste om på utvecklingskursen för instruktörer och lärare där Björn och jag undervisade.

Tyvärr är det så att man antingen måste prenumerera på tidskrifterna alternativt själv bege sig till närmsta universitetsbibliotek. Ni får tyvärr nöja er med några citat och axplock och en litteraturhänvisning.


 "Tränar man hunden på ett  speciellt ställe delas kraften i den associationen.” Björn Forkman, Utvecklingskurs för instruktörer och lärare SBK, Kydingeholm 090905


Med andra ord så lär sig hunden inte enbart själva beteendet utan hela kontexten kommer att memoreras av hunden. Jag tänker osökt på sk. Targetträning av retriever där det är väldigt populärt att en dold kastare slänger en dummie mot en förutbestämd plats, ofta mot en buske eller ett träd. Syftet är att hjälpa hunden att minnas nedslagsplatsen.  Men, vet vi egentligen hur mycket våra hundar lär sig mer än att enbart memorera nedslaget för dummien? Vad mer "riskerar" vi att lära in som sedan kanske kan vålla hunden eventuella framtida bekymmer? Springa till björk, springa till dummie........


Inlärning handlar om förutsägelse


När du kan förutsäga allt så behövs den inte längre – ingen vidare inlärning sker.


Praktiskt råd – håll överraskningen levande!


”Tendensen att lära sig snabbt är mycket större vid fara än någonting trevligt!”


Vad är en belöning?


·        Något som sänker driften (mat om man är hungrig, vatten om man är törstig)


·        Allt som man vill ha mer av.


 Belöning kan fungera som straff beroende på hundens motivation.


”Ju fler saker vi vill att hundarna ska klara av – desto viktigare med ritualerna”.


 


Litteraturhänvisning;


Exel-erated Learning. Pamela Reid 1996


Animal Learning & Cognition. John Pearce (3rd ed), 2008


Searching for memeory. Daniel Schacter, 1996