Vår tillfällige gäst Krutow

Krutow har tillfälligt flyttat in i huset eftersom Pia är på tjänsteresa. Krutow startade med att placera sig liggande ovanpå en av Zakks leksaker, en bläckfisk.

DET var knappast en tillfällighet. Helt plötsligt blev den söndertrasade bläckfisken värd alla bananer och äppelskrutt i världen för den lille labradoren. Zakk försökte att liggande röra sig närmare. Endast Krutows vitöga talade om för Zakk att han skulle retirera: Inte ett morr, bara ett vitöga. Elegant så det förslår! Zakk fortsatte att åla sig upp och intill Krutow, fast i motsatt riktning. Där låg han och led. Helt plötsligt hör jag ett överljud, och för en sekund förstår jag inte varifrån det kommer.

Liten labrador lider ohyggligtljud! Jag har aldrig hört ett liknande ljud  tidigare. Visste faktiskt inte att labradorer kunde framkalla överljud. Jag kanske ska anmäla honom till Operahögskolan . Nåväl, efter ca tio minuter reser sig Krutow och går lugnt därifrån och lägger sig ned invid altandörren. Zakk tar raskt hand om den malätna bläckfisken. Högljutt beklagar han sig över att de tu tvingats vara åtskilda pga schäferskrället. Efter ytterligare någon minut reser sig Zakk, lämnar bläckfisken åt sitt öde, går till sin korg och lägger sig. Bläckfisken skänks inte en blick.

Det är principen som räknas!!!!!!