Förakta inte grunderna i hundträning!

Hemkommen efter en dags undervisande om ämnet koncentration - orsaker och konsekvenser! En vanlig kommentar från mången hundägare är , "jag måste alltid backa tillbaka till grunderna".

Ett grundläggande feltänk! Få hundar är ordentligt grundtränade vilket visar sig senare i bristande koncentration och uthållighet i momenten. med grunder menar jag att hunden kan skilja på olika belöningssignaler såsom , "bra", "bus", "varsågod" och "slut!. Kan hunden dessa signaler i samband med stadgemomenten, stå, sitt och lägg samt grundläggande följsamhetsträning har vi etablerat tydliga ramar runt hunden. Ett väl genomtränat moment bör kunna belönas på vilket sätt som helst utan att hunden tappar koncentration på färdigheten. 

Att ständigt undvika vissa belöningar alternativt acceptera att hunden inte vill bli klappad/lekt med innebär begränsningar i möjligheten att använda varierade belöningar. Risken vi löper med alltför statiska belöningar är att hunden utvecklar alltför stora förväntningar på belöningen alternativt tröttnar. Jag får ofta frågan hur vi vi ska jobba bort belöningarna. Svaret blir att vi först bör variera belöningsmetoderna innan vi jobbar bort våra belöningar - för att  istället kedja inlärda beteenden.