Svar 1, på förra bloggen från den 30 december

En liten fråga bara...hur många moment gör du under den minuten? Det är klart att man kan klämma in massa om man vill och orkar men en liten fingervisning om hur många vore intressant att veta.

Jag varierar mellan momenten, eller rättare sagt delar av moment som Zakk "kan". Eftersom jag tränar inomhus, försöker jag komma ihåg på vilken plats jag har sagt vilket kommando (om ni förstår vad jag menar). Jag vill inte att signalen för "stå" är liktydig med kortänden av vardagsrumsbordet därför att jag omedvetet givit kommandot ritualiserat på den punkten.

Jag skulle tro att jag ger 4 kommandon under en minut. Prova själv! Målet med minutträningen är att vi ska lära oss att inte avbryta ett moment (eller del) med en belöning utan att vi tidigt lär oss att kedja olika beteenden som kan avslutas med en belöning.