Studieplan till Kontaktkontraktet

Det har länge funnits en önskan från instruktörer och klubbar om att jag ska göra en studieplan till Kontaktkontraktet. Den är på gång nu!

När studieplanen passerat alla hårnålar kommer jag att erbjuda en kortare utbildning till redan utbildade instruktörer; som vill hålla utbildningar utifrån Kontaktkontraktet som grund.

;