Påskkul! Dirigering ur "Ryggsäcken"

Zakk har dragits med kennelhosta i en vecka. Den börjar sakta klinga av, men påsken har inte riktigt blivit den uppstart i spårträningen som jag hade planerat.

 

Istället övar vi "vänster, "höger" och "ut" med godbitar. Jag sitter på huk med Zakk i "ryggsäcken" dvs. mellan mina knän. Sedan säger jag vänster + "varsågod" och slänger ut en godis till vänster om honom i skulderhöjd som han omedelbart får ta de första två gångerna. Därefter gör jag likadant till höger. En kort paus på någon minut innan vi byter plats och upprepning ytterligare en gång åt vardera håll. Därefter lägger jag ut båda godbitarna i respektive riktning. När han tittar mot den högra godbiten säger jag "höger" och klickar och vice versa mot den vänstra..  Zakk får direkt på klicket ta godbiten. Det går naturligtvis att variera genom att ta upp godbiten och ge till "eleven".

Jag försvårar övningen efter ett par repetitioner. Nu är kriteriet för belöning att Zakk tittar i den riktning jag säger: Jag lägger ut båda godbitarna och Zakk tittar helst till höger. Jag säger "vänster" och väntar tills han börjar vrida huvudet från den högra godbiten och mot den vänstra. Klick + belöning.

Sedan tidigare kan Zakk "ut", dvs att det ligger en godbit rakt framför honom. Den heter "ut". Kriteriet för belöning är att Zakk tittar framåt mot godbiten för att jag ska säga "ut" och klicka. (ca 0.5 -1 meters avstånd från början) .

Just nu ligger samtliga godbitar utlagda och jag lär Zakk att diskriminera signalerna "ut, "vänster" och "höger" från varandra. Eftersom han sitter mellan mina knän är det lätt för mig att läsa honom och inte klicka förrän jag ser att han tittar i rätt riktning.

Jag tittar även på den skål jag skickar mot när jag ger kommandot. Jag riktar alltså inte mitt fokus mot Zakk!

Om Zakk inte direkt tittar i den anvisade riktningen väntar jag 5 sekunder innan jag ger kommandot på nytt. Klick + belöning.

Jag gör sex reptitioner. Sedan tar jag en paus och byter ställe. Var noga med att inte upprepa kommandot mer än en - två gånger om det inte lyckas direkt. Repetera istället inlärningen av kommandona på nytt genom klassisk betingning, "vänster" + släng godiset i den riktningen.

 Utvecka övningen genom att byta miljö, avstånd till godbitarna, ställ dig upp och backa även bakåt. I den här övningen kommer hunden sitta med ryggen mot dig och kan därför inte se dina handtecken. till skillnad från när hunden är riktad mot dig och ser vilken riktning du pekar åt.

*Till aktivering, skoj och nytta". Lycka till!