Fånga lyra - träna din timing

Vill du bli duktigare i din tajming? Kasta lyra till din hund!

Det är inte bara vi människor som blir stolta och uppspelta av att vi lyckas fånga någonting som kommer kastat. Även hundarna verkar bli uppriktigt stolta och uppspelta när de lyckas fånga lyra. Kanske beror det på vanlig jaktlust, men jag tycker mig skönja något annat i deras blick än enbart lusten att jaga ifatt något. För många år sedan tränade jag en hund som absolut inte ville ta några som helst föremål i munnen. Jag började med att kasta lite godis till honom. Till en början landade de på hans huvud, utan att han ens försökte gripa godisbiten.

Under helgens gång förkovrade hunden sig så pass mycket att han aktivt kastade sig upp i luften för att fånga godbiten. Någon gång ibland bytte jag ut godbiten mot en kotte och någon gång mot en boll. På ett enkelt och lustfullt sätt, lärde sig hunden att det var kul att gripa saker.

Fånga lyra

1. Kasta ett föremål eller en godis till hunden som står eller sitter. Klicka för gripande och belöna.

2.Kasta ett föremål istället för en godis, ca var 5-6 gång.

3. Håll inne klicket för gripande var 4-5 gång när du kastar ett föremål. Håller hunden kvar föremålet? Klicka för "håll fast".

4. Klicka och belöna även för gripande av godbitarna du kastar. Kriteriet är att hunden griper - inte vad!

Var inte rädd för att hunden "misslyckas" och släpper föremålet. Även det ökar kunskapen. "Vad får jag klick för?" Låt hunden ta konsekvenserna av sitt agerande. Ge ingen belöning om hunden släpper föremålet innan du klickar.

 

Ha skoj!

Retas med jycken om den tappar prylen. Allt är inte svart eller vitt.