Passivitetsträning - gratis för den hundägare som har fler än en hund?

Många är de retrieverägare som fått rådet att sitta en hel dag på kurs och låta hunden göra - nada!Till slut tröttnar hunden och kommer att lägga sig ned och koppla av. men fungerar det verkligen?

Tillåt mig att vara en aning skeptisk till metoden att trötta ut hunden. Framför allt så tror jag att uttröttningsmetoden många gånger verkar mer effektivt på hundägaren. Ingen har väl lust att sitta en hel dag utan att göra ett enda arbete med sin hund?

Hur uppstod rådet att retrievern i jaktlig träning ska/kan tröttas ut? Har vi någon statistik på att det verkligen är en effektiv metod?

Jag ser skillnaden på mina egen hund när jag undervisar- alternativt om jag själv går som kursdeltagare. Aktiviteten hos Zakk är väldigt mycket lägre när jag själv undervisar. Vad beror det på? Vad kan vi lära av det faktumet?

Skillnaden mellan att träna en- alternativt flera hundar är milsvid. Det är då aldrig frågan om att det är en enda hund som står i centrum för all uppmärksamhet. Hur påverkar det hundens inställning till träningen? Är det rent av enklare att träna flera hundar eftersom det aldrig är en självklarhet vilken hund som ska få jobba? Fungerar uttröttningstaktiken bättre när man har fler än en hund?

Vad tycker ni? Vad har ni för erfarenheter av att träna fler än en hund samtidigt?