Vifta inte på svansen!Visst ser det häftigt ut när hundar viftar på svansen av förväntningar på vad som komma skall. Retrievern som tvärnitar på stoppsignalen från visselpipan. Svansen piskar fram och tillbaka och retrievern står ute på fältet, ivrigt inväntades nästa direktiv från föraren.

Men, den viftande svansen kan innebära en alltför hög aktivitetsnivå där gränsen är hårfin att hunden går ur hand.
Prova att vänta ut hunden tills dess att hunden håller svansen stilla innan du ger ett nytt kommando.