Övertro till kommandonas betydelse gör oss inte till bättre ledare

Jag kan inte dölja egen rädsla, frustration och irritation bakom kommandon. Det kommer aldrig att göra mig trovärdig i hundens ögon.


Tänk på hur lätt våra hundar tolkar in vad som är på väg att hända enbart genom tonfallet i hur vi säger "stanna" under en promenad.

"Stanna" - nu ska vi leka.
"Stanna" - nu ska vi träna.
"Stanna" - nu kommer grannens arga hund.

Träna  dig att ge hunden kommandon som inte innefattar rädsla, irritation eller aggression! Ingen samarbetar i längden bättre under såna förhållanden.