Hur gör man med den omotiverade hunden?
Efter On/Off föredraget i onsdags fick jag ett mail från en hundägare som önskade mer av "on".
- Hur gör jag med hunden som inte är så intresserad av föremål eller av att samarbeta?
Om det överhuvdtaget finns några regler så är det att tänka tvärtom mot Offträningen.


Jag brukar börja med att gömma maten istället för att ställa ned skålen på köksgolvet. Även den mest matointresserade hund brukar efter ett par gånger uppskatta att själv söka efter maten. Om inte.....ja, då får han/hon stå över det målet och räven får sig istället ett skrovmål. Dessutom lönar det sig att med den matointresserade hunden övergå till fryst, färskt hundfoder om man vill uppnå snabbare resultat.
Kriteriet för att hunden ska få ett "varsågod" är att hon/han visar aktivitet mot mig, närmar sig, viftar på svansen, tittar på mig. Kanske till och med hoppar och studsar runt mig. - Säg varsågod då! Helt enkelt en glad och framfusig uppmaning. Inomhus kan du gömma maten på ett ställe dit hunden inte når, belöna när hunden kommer och tjatar. Utomhus kan du gömma maten svårare. Börja med att sätt eller bind upp hunden innan du gömmer maten. Därefter går du tillbaka och knyter loss henne/honom. Var nonchalant och titta ointresserat åt ett annat håll. Kanske rör du dig en aning med kopplad hund men utan att ta kontakt. Kriteriet för belöning är detsamma: svansviftning, närmande och ögonkontakt. Alternativt en hoppande och glad hund till en början. Passa dig för gnäll och skall!!

Den hund som jag vill ska öka sin intensitet mot mig får jag inte skjuta bort när den kommer för att uppmana till lek eller annan aktivitet. Den ska ta initiativ till kontakt!!!
Häng på! Men.....avbryt aktiviteten innan hunden tröttnat.
När hunden förstår att hon/han kan påverka dig övergår du till att vara lite motsträvig, så att han/hon får kämpa lite till för att du ska "ställa upp".

Vill du träna lydnad är principen enkel: viftar inte hunden på svansen säger du heller inte "fot". Det innebär att du i en mängd olika situationer enbart och på olika sätt ska förstärka svansviftning och ögonkontakt. Undvik fotkommandon, ingångar och halter!
Titta på en Flat coated retriever i en utställningsring så förstår du vad jag menar. Börja med attityden!

Obs! Motsatt gäller för den överaktiva hunden: Svansen stilla innan aktivitet!