Maktspråk?

Jag pratade i telefonen med en god vän. Vi kom in på begreppet förmänskliganden av hundar, vilket är ett synnerligen intressant och i högsta grad luddigt svammel.

Begreppet används så vitt jag vet endast av personer som företräder den mer traditionella skolan.
Mig veterligen finns ingen etologisk definition av begreppet "att förmänskliga".
Det kan ju inte handla om att hunden inte får tigga - för hur ska den då överleva i vilt tillstånd?
Kanske begreppet "förmänskliga" innebär att hunden inte får sova i sängen? Nja, det håller ju inte heller rent etologiskt eftersom djur sover tätt tillsammans för att få skydd och värme.

Jag tror att begreppet kan vara en del av ett maktspråk där man vill förminska en annan persons förhållningssätt gentemot sin hund. Definitionen ligger i betraktarens ögon och därmed subjektivitet. Vad är din egen definition?