Tävlingsposition - belöningsposition

Ett vanligt fel jag ofta kommer i kontakt med när jag tränar tävlingsekipage, är avsaknaden av en korrekt tävlingsposition. Väldigt ofta är händerna på föraren placerade på magen alternativt i brösthöjd.

Alla dessa hjälper blir snabbt till signaler där hunden går sämre när händerna hålls naturligt vid sidan. Framför allt är det tydligt i ingångar och halter. Sätter sig hunden snett- bry dig inte!
Gå vidare och gör en ny halt. Tänk på dina händer, var är dem placerade när du gör halt? Var är de placerade under en tävling?

Tävlingspositionen är oändligt mycket viktigare än det verbala "fotkommandot". Det räcker med, under en vanlig promenad, att du tar en godis i båda dina händer och går iväg. När hunden kommer upp invid din sida, belönar du med klick eller en signal som innebär att din hund får ta godbiten ur din hand (som fortfarande rör sig tävlingsmässigt). Vad händer om din hund försöker stjäla godbiten? Du harklar dig utan att ta bort dina händer och fortsätter gå också får hunden göra ett nytt försök.

På det här viset kan du träna din hund med godis i händerna utan att hålla dem i brösthöjd. Var dock noga med belöningssignalen. Vilken signal ska utlösa att din hund får tillåtelse att ta kontakt med din hand?