Konsten att växla mellan aktivitet och lugn - On/Off
Miljö- och passivitetsträning är en grundträning och en mycket viktig del av följsamhetsträningen. När du du signalerar vila ska hunden koppla av. När det är dags för aktivitet är det du, inte hunden, som avbryter vilan. Han ska vara följsam, i aktivitet som i passivitet. Förmågan att växla mellan dessa tillstånd kallar jag för on/off.
Välkommen till en föreläsning i Medborgarskolans regi.

>> Anmälning