ÖverstimuleringNär jag pluggade på Stora Sofielunds Hundskola hos Anders Hallgren, bestod studierna till en del att lära oss att göra beteendeutredningar. Anders var troligen den första i Sverige som utarbetade ett formulär med frågor avseende under- och överstimuleringsproblematik. Vi lärde oss att ställa frågor om hur länge hunden sov per dag, hur många promenader den fick per dag, lös eller i koppel. Hur mycket eller lite, hunden lekte med andra hundar. Den klassiska frågan om eventuell överstimulering handlade om hur ofta och mycket det kastades pinnar, och hur ofta det lektes kamplekar med hunden. Även överdriven lek med andra hundar ingick i frågeställningarna.
Idag tror jag tyvärr att Anders klokheter till en del fallit i glömska, eller rättare sagt, vi kanske missar att den finns många fler orsaker bakom överstimulering. Hundsporten har utvecklats med en rasande hastighet de senaste tjugo åren. Vi har nya sporter som ställer krav på snabbhet och precision. Med rätt träningsdos mellan vila och aktivitet är det roliga sporter för hund och hundägare, men när vardagen och träningen präglas av hundar som inte kan koppla av, ens när ägaren sitter stilla, kanske vi bör reflektera över om relationen till hunden präglas av alltför mycket aktivitet.


-       Är du en pinne för din hund? I en miljö som består av många och starka intryck, som jaktträning, agility, skyddsarbete, draghundsarbete kommer självklart hunden, om den får välja själv, att förhålla sig aktiv i förhållande till hela situationen om vi inte tänker oss för två gånger.

 Jag upplever att vi i många fall inte upplever passivitetsträning som en aktiv träning, utan något som vi i värsta fallet ställer oss oförstående till. - Jamän, han skäller ju för att han är så glad, eller han tittar på mig för att han vill att det ska hända något.
Ögonaktivitet är alltid en uppmaning till aktivitet, på gott och ont!!

 Det svåra arbetet för en hund är inte den aktiva träningen, utan att se på när andra hundar arbetar och ändå förhålla sig lugn.
En hund som inte lärt sig att koppla av i den miljö som han sedan förväntas arbeta optimalt i, utsätts för överstimulering. Risken att hunden "blåst skallen av sig" när han väl ska arbeta är större än den hund som tränats i att koppla av i avvaktan på hans tur.

Hur agerar din hund om du sätter dig ned på en stol, ryggsäck, ensam eller bland träningskompisar? Ställer sig hunden framför dig och uppmanar till en aktivitet, kanske genom att skälla?-       Vad gör din hund när den är uppbunden?

-       I vilka situationer och miljöer kan du binda din hund, alternativt sätta dig ned och han  fortsatt är lugn?

-       Hur många situationer och miljöer tränar du i?

-       Hur många situationer och miljöer skulle du behöva träna i?

-       På vilka sätt belönar du hunden för att den är lugn?
-       Kan du själv förhålla dig lugn i de situationer/miljöer som  du vill att din hund ska arbeta koncentrerat i?

>> Läs mer om hundar och stress.