Jag håller kurs i Borlänge den 29-30 juni

Den 29 - 30/6 kommer jag att undervisa hos Dalahundservice, Marie Fogelquist som också driver företaget House of Learning. Helgkursen är en del i en ettårig instruktörs- och assistanstränarutbildning. Kursen är även öppen för dig som är intresserad av att veta mer om  samspelet mellan hund och människa.
 Jag demonstrerar på en antal förutvalda hundar som vi sedan diskuterar runt utifrån Kontaktkontraktets principer som bygger på att vi skapar en bra relation utifrån belöningssystem, följsamhet och passivitetsträning men utan kommandon.

>> Välkommen med din anmälan