Retrieverboken - under produktion

Skrivandet fortskrider. Det går inte alltid fort men texten tar sig framåt.  Skrivandet är ett möte. Inte alltid med mina framtida läsare utan snarare med mig själv. Som idag, helt plötsligt kommer ett grundläggande "tänk" infarande med bredsladd: - Jag vill också säga en sak, hör du!!!!!! - Ja,ja, ni är många som vill komma till tals, försöker jag svara.
Det är sällan långtråkigt att skriva. Tvärtom ser jag stundtals med förvåning på min text. Just ja, precis så menar jag. Jag - min egen sekreterare.