Förväntan & stress Hundar som piper/gnäller/ljudar under träning

Efter ett mycket lyckat seminarium sitter jag på tåget hem. Lisa Gyllensten/Segragymansiet, jag och Arne Jonsson/SBK pratade i höstas om behovet av ett seminarium som belyser problemen med ljudande hundar.

Jan Gyllensten inledde med utgångspunkt från mentalbeskrivningar och hundars personlighet. Anna Haeggblom-Bjellå fortsatte dagen med att berätta hur hon själv lagt om träningen efter att själv drabbats av problemet med en ljudande hund. Imponerande att Anna fört statistik på sin träning dag för dag. Resultatet talade för sig själv, metoden fungerade.
Jag avslutade dagens seminarium efter lunchen (och paltkoman) med att berätta om troliga orsaker.

Tack till Segragymnasiet för ett mycket trevligt samarbete!