Businkallning

Kineserna och jag har en alldeles egen inkallningslek, nämligen businkallning. Den bygger på att jag visar den ena kinesen, som jag håller i min famn, en godis. Sedan kastar jag lekfullt iväg Zelda/Nemi från låg höjd, samtidigt som jag backar och kallar på henne. Zelda/Nemi tvärvänder i luften och kommer tillbaka som skott och äter godiset, samtidigt som jag på nytt lyfter Zelda/Nemi och kastar iväg henne i en ny riktning. Det stärker hennes leklust nära mig och höjer värdet i inkallningsssignalen.