Att bli lärare i kontaktkontraktet

en Vidareutbildning för verksamma instruktörer

På den här kursen går vi igenom allt du som instruktör behöver lära dig för att kunna hålla kurser enligt principerna i boken Kontaktkontraktet.

Med inriktning på att förebygga snarare än att åtgärda, är boken en ögonöppnare för den som vill skapa en god relation och ha ett positivt förhållningssätt till hundträning – vare sig du vill tävla med din hund, eller enbart ha en fungerande relation i vardagen. 

Här koncentrerar vi oss på relationen istället för kommandon – grundläggande kunskaper och övningar i kontakt och samspel, följsamhet och passivitet, belöningssystem och belöningssignaler. 

Som lärare i Kontaktkontraktet får du verktygen som hjälper dig i mötet med hundägarnas behov, och lär dig hur ni kan nå resultat genom bland annat skvallerträning, lek och övningar i att koppla av. Vi tar även upp hur man kan korrigera sin hund utan att förstöra relationen, och hur man bäst hanterar och löser konfliktsituationer.

Ur kursinnehållet:

  • Att utveckla samarbetsbeteenden som följsamhet/ögonkontakt och passivitetsträning/hantering. Dessa blir sedan grunden för specifika moment i all vidare hundträning.

  • Att utveckla din förmåga att belöna på ett optimalt sätt (se artikel under kursmaterial). En förutsättning för framgångsrik träning.

  • Att ge strategier för att ta med sig de nya kunskaperna och färdigheterna till den egna vardagsmiljön.

 

Förkunskap om Kontaktkontraktet

Innan kursstart ska du ha skaffat dig god kännedom om Kontaktkontraktet, handledningen och den medföljande DVD:n. I boken finns många konkreta tips och råd på hur samspelet mellan hund och människa kan byggas från grunden. Vi förväntar oss att du har god kunskap av kursmaterialet inför kursen så att du kan få ut så mycket som möjligt av kurstiden.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom. Som godkänd som lärare i Kontaktkontraktets principer blir du erbjuden att bli presenterad här på hemsidan.

Kursmaterial

  • Böckerna Kontaktkontraktet och Hur svårt kan det va´?