att gå kurs

Att gå kurs kan vara ett sätt att komma igång med träningen, att få inspiration och nya insikter om hur hunden - och man själv - fungerar, att komma vidare då man fastnat eller ett sätt att nå uppsatta mål. Det är också ett sätt att träffa andra hundägare med liknande intressen eller problem. Inte minst är det ett sätt att utveckla relationen med hunden!
Våra kurser vänder sig till hundägare på alla nivåer, från förstagångshundägare till erfarna tävlingsförare och dig som har speciella intresseområden eller problem. Alla kurser omfattar både teoretiska och praktiska moment.

  • Kurserna har max nio deltagare.
  • Familjemedlemmar är välkomna på kursen utan extra kostnad!

Köp böcker till specialpris

Du har möjlighet att köpa Kontaktkontraktet, "Hur svårt kan det va´?" och "Det handlar om Will-Ja"  till kurspris då du anmäler dig till kurs.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret nedanför kursbeskrivningarna. Skulle kursen du vill anmäla dig till vara fulltecknad har du möjlighet att skriva upp dig för en reservplats.

Kallelse och kurs-PM

Kallelse och PM med information om betalning, praktisk information om kursen med mera skickas ut per e-post till samtliga kursdeltagare senast två veckor före kursstart.

Kursavgift

Alla priser inkluderar 25 procents moms. För- och eftermiddagsfika (kaffe/te + kaka) ingår i priset.

Avbokning

Återbetalning minus en administrativ avgift om 300 kr sker senast 30 dagar före kursstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningens start debiteras hela kursavgiften. Om så är fallet, kontakta oss först om du inte har möjlighet att utnyttja din plats. Vi har ofta reserver på väntelista. Om vi inte hittar en reserv som vill ta din plats måste du själv sälja platsen vidare till annan person. Platsen kan heller inte bokas om till ett senare datum.  Avbokning ska ske skriftligt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar uppgifter om våra kunders namn, adress, telefonnummer och e-postadress; uppgifter om deltagande hundar samt uppgifter om vilka utbildningar du köpt och sammanlagt belopp. Uppgifterna används av Eva Bodfäldt Education AB för att vi ska kunna leverera dina beställda tjänster samt som underlag för information och marknadsföring. Uppgifterna säljs inte vidare till tredje part.

Uppgifter om kreditkorts- eller bankkontonummer lagras ej. Kortköp via internet sker utan att vi får tillgång till köparens kreditkorts- eller bankkontonummer.