PERSONLIG TRÄNING

Personlig träning innebär att vi ägnar oss åt precis det du för tillfället behöver hjälp med. Det kan gälla problem i vardagen, beteenden du inte kan hantera – eller om du som tävlar, fastnat i träningen. En timme eller ett par dagar - du väljer! Du når Carina Persson (Stockholm) säkrast på 0736 12 67 66 eller Eva Bodfäldt (Skåne) på info@evabodfaldt.com